Ця спільнота створена з метою відображення та обговорення інформації стосовно громадського та культурного життя міста Києва, історії нашого міста, публікації старих фотографій міста. Вітається інформація про проведення концертів, виставок, інших культурних заходів, акцій збереження історичних, культурних та архітектурних пам'яток, матеріалів про захист від забудови, ущільнення та будь-якої іншої актуальної інформації.
Правила оформлення:

- на всіх записах обов'язково проставляються відповідні теми
- при публікації великих текстів залишаємо навидноті перший абзац, решту ховаємо під теґ [*MORE][*/MORE]
- публікуючи фотоматеріали, одне фото залишаємо, решту - під теґ [*MORE][*/MORE]
- для того, щоб оновний зміст матеріалу був зрозумілий ебз попереднього перечитування, слід офомлювати заголовки
Забороняється

- реклама сторінок, спільнот та щоденників, інших джерел, таматика яких не відповідає тематиці цієї спільноти
- "наїзди" на учаснитків спільноти та інших осіб, "з'ясування стосунків" на просторі спільноти
- нецензурна лайка
- розміщення порнографічних матеріалів
- пропаганда расизму, насилля, дискримінації за ознаками статі, віку, віросповідання, за мовними ознаками та етнічною належністю, тощо
Інформація, яка не стосується мети функціонування спільноти та зміст якої суперечить правилам спільноти, буде видалятися модератором. За повторне порушення правил спільноти доступ до спільноти буде заблоковано.


Это сообщество создано для отображения и обсуждения информации относительно общественной и культурной жизни гроода Киева, истории нашего города, публикаций старых фотографий города. Приветствуется информация о проведении концертов, выставок, других культурных мероприятий, акций сохранения исорических, культурных и архитектурных памятников, материалы о защите от застройки и уплотнения, любой другой актуальной информации.
Правила оформления:

- на всех записях обязательно проставяются соответствующие темы
- при публикации больших тектов на виду оставляем первый абзац, остальное прячем под тэг [*MORE][*/MORE]
- публикуя фотоматериалы, одну оставляем, остальные - под тэг [*MORE][*/MORE]
- для того, чтобы основное содержание материала было понятно без предварительного перечитывания, следует оформлять заголовки
Запрещается:

- реклама страничек, сообществ, дневников, других источников, тематика которых не отвечает тематике данного сообщества
- "наезды" на участников сообщества и других лиц, "выяснения отношений" на пространстве сообщества
- нецензурные выражения
- размещение порнографических материалов
- пропаганда расизма, насилия, дискриминации по половому, возрастному, религиозному, языковому признакам и этнической принадлежности, прочее.
Информация, не касающаяся цели существования сообщества, а также противоречащая по содержанию правилам сообщества, будет удаляться модератором. За повторное нарушение правил сообщества доступ к сообществу для пользователя будет заблокирован.лист модератору/письмо модератору чат спільноти/чат сообщества